Adatvédelmi tájékoztató

 

A jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően biztosítja a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének, valamint az Ön információs önrendelkezési jogának érvényesülését.

A Medical Service Budapest Korlátolt Felelősségű Társaság. (a továbbiakban: Társaság) – mint a http://www.arkadegeszsegkozpont.hu weblap (a továbbiakban: Weblap) tulajdonosa és üzemeltetője – a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja a Weblapot látogatókat (a továbbiakban: Felhasználókat) a Weblap és a Weblapon elérhető szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeiről, így többek között a Társaság által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Társaság elérhetősége:

Medical Service Budapest Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 9. IV. em. 27.
telefonszáma: 06 70 670 0222, 06 1 345 80 85
Kapcsolattartásra szolgáló e-mail cím: info@maek.hu
Cégnyilvántartási száma: 01-09-172655
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság
Adószáma: 24334178-2-41
Tárhely szolgáltató Apache WebService Bt.
Design és implemntáció: WESTERLIKE Informatikai és Kereskedelmi Kft.      

 

Adatvédelmi tisztviselő: Maár Nóra

Elérhetősége: 06 30 9913304

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. 

 1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama.

A Társaság tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk a Társaság részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 1. Online időpont foglalás

A Weblapot látogatók jogosultak a holnapon kezelésekre és vizsgálatokra online időpontot foglalni. A Felhasználó választja ki a vizsgálatot az orvost, illetve az időpontot.

Modult a Health Orientation Kft. (székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 18. 2. lház. VI. em. 1., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-09-190873) üzemelteti.

Az időpont foglalás több módon lehetséges:

Előzetes regisztráció:

A Felhasználó előzetesen nevét, telefonszámát, email címét, lakcímét és jelszót ad meg. A Társaság ezen adatokat rögzíti a rendszerben.

Az adatkezelés célja

Az adat típusa

Az adat felvételének indoka

Név

Az Ön adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges.

e-mail cím

Ön és a Társaság közötti kapcsolattartás

célját szolgálja.

jelszó

A Felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

telefonszám

Esetleg Társaságnál felmerülő időpontmódosítások miatt az Ön elérhetőségét szolgálja

Lakcím

Lemondás esetén számla kiküldésére

A honlap automatikusan küld a megadott email címwwwre egy linket amelyen keresztül a regisztrációt meg kell erősíteni.

Belépni email cím és jelszóval lehetséges.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amely szerint a Felhasználó előzetesen beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak a Társaság által történő kezelésébe a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján.

A Felhasználónak jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét (pl. foglalások)

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása vagy a legutolsó belépést követő kettő év.

Amennyiben a Felhasználó nem adja meg a személyes adatait, úgy nem áll módjában a holnapon időpontot foglalni.

Időpont foglalás

Időpont foglalás regisztrált Felhasználóknak és regisztráció nélkül lehetséges.

A Felhasználó a nevét, telefonszámát, email címét és lakcímét adja meg foglaláskor. Amennyiben a Felhasználó előzetesen regisztrált, akkor a rendszer automatikusan a belépéssel kitölti ezen adatokat.

Az adat típusa

Az adat felvételének indoka

Név

Az Ön adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges.

e-mail cím

Ön és a Társaság közötti kapcsolattartás

célját szolgálja.

jelszó

A Felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

telefonszám

Esetleg Társaságnál felmerülő időpontmódosítások miatt az Ön elérhetőségét szolgálja

Lakcím

Lemondás esetén számla kiküldésére

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amely szerint a Felhasználó előzetesen beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak a Társaság által történő kezelésébe a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján.

A Felhasználónak jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés időtartama: a foglalt időpontot követő egy hónap.

Amennyiben a Felhasználó nem adja meg a személyes adatait, úgy nem áll módjában a holnapon időpontot foglalni.

Az előjegyzett időpont az időpontot megelőző 24 óráig díjmentesen lemondható, ezt követően az ellátási díj 50%-a átutalásos formában kiszámlázásra kerül.

Az időpontra kérjük, pontosan érkezzen, akadályoztatása esetén jelezzen elérhetőségeink valamelyikén.

 1. Hírlevél küldés

A Társaság az arra feliratkozottak részére elektronikusan emailen hírlevelet küld A hírlevélre a www.arkadegeszsegkozpont.hu és a www.arkadegeszsegkozpont.hu honlapján lehet feliratkozni

A Társaság a Felhasználó a nevét,  email címét kezeli.

Az adatkezelés célja: a Társasággal kapcsolatos ajánlatokról, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amely szerint a Felhasználó előzetesen beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak a Társaság által történő kezelésébe a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és 2011.

CXII. tv. 5 § (1) a), és 1995. évi CXIX. tv. 21. § alapján.

A hírlevelek nem személyre szabottak, a Társaság az esedékes akciókról küld értesítést.

A Felhasználónak jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, hírlevélről történő leiratkozás alapján, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés időtartama: – a hírlevélről történő leiratkozásig, de legfeljebb három év.

 1. Sütik

A Weblapon felhasználásra kerül a Felhasználó hálózatra rákapcsolt számítógépén vagy egyéb berendezésén lévő információhoz való hozzáférés és annak rögzítésének technológiája (különösen a süti fájlok felhasználásával), annak érdekében, hogy az Felhasználó számára a lehető legkényelmesebbé váljon a Weblap használata, ezen belül statisztikai célokból és bemutatott reklámtartalmak, ezen belül a partnerek és a Társaság reklámmegrendelői reklámjainak az Felhasználó érdeklődéséhez való igazítása céljából. A Felhasználó Weblapban tett látogatása során automatikusan begyűjthetők a látogatására vonatkozó adatok, azon honlap domain nevei, amelyről a Felhasználót a Weblap honlapjára átirányították, a kereső, az operációs rendszer típusa, az  IP cím, az Felhasználó azonosítója, egyéb információk, amiket a http protokoll továbbít.

A Weblapban felhasznált süti fájlok nem károsak sem a Felhasználó, sem az általa felhasznált számítógép/végberendezés számára, éppen ezért javasoljuk, hogy ne kapcsolják ki azok kiszolgálását a böngészőikben.

A Weblapban felhasznált süti fájlok:

Süti neve

Milyen adatokhoz fér hozzá

Süti funkciója,

miért szüksége a süti vagy milyen funkciót nyújt a

Felhasználó részére

Süti élettartalma

Az Felhasználó módosíthatja a süti fájlok felhasználásának módját a böngészőn keresztül, ezen belül blokkolhatja vagy törölheti azokat, amelyek a Weblapból (és más internetes portálról) származnak. Ebből a célból módosítani kell a böngésző beállításait. A törlés módja az alkalmazott böngészőtől függően eltérő. A süti fájlok eltávolítási módjára vonatkozó információk megtalálhatók a kiválasztott böngésző “Súgó” lapján.

További információk a süti fájlokról, megtalálhatók az alábbi főbb böngésző oldalakon:

A süti fájlok mobiltelefonon vagy más mobil berendezésen történő irányítására vonatkozó részletes információk megtalálhatók az adott telefonkészülék vagy mobil berendezés Felhasználói kézikönyvében/használati utasításában.

A süti fájlok adott berendezésen való alkalmazásának korlátozása lehetetlenné teszi, vagy nagymértékben megnehezíti a Weblap megfelelő használatát, például, emiatt lehetetlenné válhat a bejelentkezés időszakának fenntartása.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amely szerint a Felhasználó előzetesen beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak a Társaság által történő kezelésébe a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján.

Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 1. Pontosság elve

Amennyiben a Társaság által kezelt Felhasználó adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük a Felhasználót, hogy a fenti elérhetőségen haladéktalanul jelentse be.

 1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

1. A Társaság közvetlen irányítása alatt álló személyek

A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz a Társaság közvetlen irányítása alatt álló munkatársai férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat a Társaságnál mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően kezelik. Így például az Társaság hírlevelek, reklámcélú levelek kiküldésével foglalkozó munkatársai az ügykezelés érdekében megismerik az Ön személyes adatait.

2. Adatfeldolgozók

Az időpontfoglakó modult a Health Orientation Kft. (székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 18. 2. lház. VI. em. 1., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-09-190873) üzemelteti. A Társaság az adatfeldolgozó részére továbbítja a Felhasználó személyes adatait, aki azokat rögzíti.

A Társaság egyéb adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

A Társaság a Felhasználó által megadott személyes adatokat a Társaság a Felhasználó személyes adatai tárolásához az Adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

A Társaság/Adatfeldolgozó a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Felhasználó adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

A Felhasználó a fentebb megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy email-ben tájékoztatást kérhet a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy a Társaságnál személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Felhasználó jogosult arra, hogy a Társaságtól információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

A Társaság a Felhasználó tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben válaszol.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy a Társaság az érintett személyes adatokat írásban vagy email-ben megküldi a Felhasználó részére.

2. A helyesbítéshez való jog

A Felhasználó a Társaság fentebb meghatározott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy a Társaság késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja e-mail címét vagy jelszavát.

A Társaság a Felhasználó tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben válaszol.

3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog

A Felhasználó a Társaság fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy a Társaság késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság kezelte;

b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatait az Társaság jogellenesen kezelte;

e) a személyes adatait a Társaságre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Társaság a Felhasználó kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a Felhasználót a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Ha a Társaság a személyes adatait másnak is továbbította (pl. varilux üzletek), úgy a Társaság 30 napon belül tájékoztatja a további társaságokat/adatfeldolgozókat arról, hogy a Felhasználó kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

4. A zároláshoz/az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó a Társaság fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy a Társaság a személyes adatait zárolja, illetve az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatok zárolása/korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A zárolás/korlátozás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

5. Az adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó a Társaság fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti a Társaságtól a Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik társaságnak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok társaságok közötti közvetlen továbbítását.

A Társaság a Felhasználó kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a Felhasználót a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

16. A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó a Társaság fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Felhasználó a Társaság fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A Felhasználó ezen tiltakozását a Társaság által email-en keresztül megküldött hírlevelekben/reklámcélú levelekben elhelyezett „Leiratkozom a hírlevélről” gombra történő kattintással is kifejezheti, amelynek következtében a Társaság a továbbiakban nem küld a Felhasználó hírlevelet/reklámcélú levelet.

7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A Társaság nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is.

Amennyiben a Társaság a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy a Felhasználót előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy a Társaság részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Felhasználónak célszerű panaszát először a Társaságnak elküldenie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy a Társaság a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet.  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

 1. A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve a Társaság bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért a Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. A Társaság a jelen Tájékoztató módosításáról a Felhasználót email útján értesíti a Felhasználó által megadott elérhetőségek valamelyikén.

 1. VIII.Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) amelynek hatályos szövege itt tekinthető meg:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), amelynek hatályos szövege amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv